Prikazi, teorijski i drugi osvrti

O drami

O izvođenjima

Autopoetičke beleške

  • Stefanović, Zoran. Slovenski Orfej: Nacrt za predložak "antropološkog" pozorišta. Strumica, 25. januar 1992. [Eksplikacija na osnovu koje napravljen sporazum sa Vanetom Melevim, direktorom Narodnog teatra "Anton Panov" u Strumici, o postavljanju komada "Slovenski Orfej" u režiji Gorana Trenčovskog. Ovde se prvi put objavljuje.]
  • Stefanović, Zoran. Slovenski Orfej. [sinopsis drame] pozorišne novine Ludus, Beograd, januar 1993.
  • Trenčovski, Goran. Orfej - artist ili političar. [rediteljska beleška o "Sl. Orfeju"] U: Od pitač do kral: Režiserski beleški. Skoplje, 1995. Strane: 48-49. Takođe: [beleška o Stefanovićevoj drami "Skaska o kosmičkom jajetu"] str. 59. Za ostale strane gde se pominje drama pogledati istu odrednicu u Vesti i članci.

Glavna stranaSlovenski Orfej - pozorišna dramaSlovenski Orfej - radio-drama
HronologijaRecenzijeBibliografija, teatrografija...Dokumenti
O Orfeju u mitu i umetnostiLinkoviProjekat RastkoSrpsko pozorište i drama