SLOVENSKI ORFEJ
Bibliografija, teatrografija...

Verzije tekstaIzdanjaIzvođenjaPrevodiNagrade i priznanja
FestivaliKritički osvrtiIntervjuiVesti i članci

Bibliografija i teatrografija biće dopunjavana i ispravljana preciznijim i novim podacima

 

Verzije teksta

1992, Loznica-Beograd: završena prva verzija.

2001, Beograd: blago dopunjena radijska verzija

2002, Loznica-Beograd: blago dopunjena pozorišna verzija


Izdanja

1995, septembar: Knjiga "Slovenski Orfej i druge drame" [štampano izdanje]

Edicija književne fantastike "Znak Sagite", knj. br. 37. Izdavač: Flamarion, Beograd, 1995. Urednik Boban Knežević. Objavljene drame: "Slovenski Orfej" [pozorišna verzija], "Vikend sa Marijom Broz", "Skaska o kosmičkom jajetu" i "Tačka susreta". Pogovor: Dubravka Knežević. Recenzije: Slobodan Selenić i Vladimir Stamenković. Ilustracije Zoran Tucić. Oblikovanje: Boban Knežević. Fotografije: Milinko Stefanović. Format A5, 190 str. Tiraž 1.000 primeraka. Ćirilica.

1997, oktobar: Drama "Slovenski Orfej" [Internet-izdanja]

Pozorišna verzija. Sajt "Projekat Rastko - Biblioteka srpske kulture na Internetu" (www.rastko.rs) u podbiblioteci Savremena srpska drama. Ćirilica i latinica.

2001, 30. novembar: Drama "Slovenski Orfej" [Internet-izdanja]

Radijska verzija. Sajt "Projekat Rastko" (www.rastko.rs) u podbiblioteci Savremena srpska drama. Ćirilica i latinica.

2002, jul: Brošura "Slovenski Orfej / Slavic Orpheus" [štampano izdanje]

Dvojezično srpski i engleski. Namensko štampano izdanje povodom Prix Europa, Berlin, Nemačka. Izdavač: Radio Beograd, 1995. Urednik Vladimir B. Popović. Objavljene su dvojezično dijalog liste za radio-izvođenje u verziji Zorana Rangelova, kao i engleski prevod integralne Stefanovićeve radijske verzije, beleške o glavnim autorima i podaci o poduhvatu. Prevod na engleski: Dragana Rajkov. Likovno oblikovanje: Marinko Lugonja. Format A4, 64 str. Tiraž 100 primeraka.

2002, avgust: Sajt "Slovenski Orfej / Slavic Orpheus" [Internet-izdanja i kolekcija]

Na sajtu "Projekat Rastko" (www.rastko.rs). Poseban sajt posvećen drami "Slovenski Orfej" [pozorišna verzija, radijska, rediteljske dijalog liste...], izvođenjima drame, dokumentima, kao i fenomenu Orfeja i orfizma. Svi glavni materijali su na srpskom (ćirilica i latinica) i na engleskom. Sajt je zamišljen kao mesto gde će se objavljivati budući prevodi drame, vesti o izvođenjima, kao i priručna zbirka o početnom antičkom motivu. [Verzije objavljene na ovom sajtu su blago izmenjene i zamenile su prethodna Internet-izdanja.]


Izvođenja i emitovanja

1992: Strumica, Makedonija. Ansambl Narodnog teatra "Anton Panov". Režija Goran Trenčovski

Premijera: 4. jul 1992. Star Dojran, scena na otvorenom. [klikni ovde za punu listu učesnika]

Izvođenja: [podaci uskoro]

1993: Skoplje, Makedonija. Makedonska televizija. TV adaptacija po predstavi Gorana Trenčovskog. Režija Aco Aleksov.

Snimak: Skopje, septembar 1992. 62 minuta. [klikni ovde za punu listu učesnika]

Emitovanja: [podaci uskoro]

2002: Beograd, Srbija. Dramski program Radio Beograda. Režija Zoran Rangelov.

Premijera: 26. februar 2002. III program Radio Beograda. trajanje: 32,30 minuta. [klikni ovde za punu listu učesnika]

Emitovanja: [podaci uskoro]


Prevodi

1992: Makedonski [pozorišna verzija]

Rediteljski štrih reditelja Goran Trenčovskog.

Prevodilac: Goran Trenčovski.

2002: Engleski

Pozorišna i radio-verzija, kao i rediteljski štrih reditelja Zorana Rangelova.

Prevodilac: Dragana Rajkov.


Nagrade i priznanja

1992: Nagrada za dramu "Josip Kolundžić"

Za najbolju dramu na Fakultetu dramskih umetnosti za šk. godinu 1991-1992.

1993: Predstava strumičkog pozorišta nominovana za najbolju predstavu u Republici Makedoniji u 1992. godini.

Revija Ekran, Skoplje.


Festivali

1992, 4. jul: Pozorište / Trenčovski: Dojranska rakuvanja, Star Dojran, Makedonija

1992, septembar: Pozorište / Trenčovski: Mlad otvoren teatar, Skopje, Makedonija

1993: Pozorište / Trenčovski: 28. Teatarski susreti "Vojdan Černodrinski", Prilep, Makedonija

2002, septembar: Radio / Rangelov: Prix Europa, Berlin, Nemačka


Kritički, teorijski i autopoetički osvrti

 1. Burić, Ranko. Kad su bogovi umorni: Premijera radio-drame "Slovenski Orfej" Zorana Stefanovića. [prikaz radijske predstave] Politika, Beograd, mart 2002.
 2. Vidaković, Dušan. Orfejevi paradoksi. [prikaz Stefanovićeve knjige drama] Valjevac, Valjevo, septembar 1995.
 3. Vuković, Ivan. Slovenski Orfej ubiva postmodernizam: Vikend sa Marijom Broz. [prikaz knjige drama] Pogledi, Kragujevac, broj 183, 25. decembar 1995, str. 41.
 4. Grujičić, Petar. Mesto na balkanskom Olimpu. [prikaz predstave] Borba, Beograd, 15. jul 1992.
 5. Grujičić, Petar. Prikaz knjige "Slovenski Orfej i druge drame" Zorana Stefanovića, 1995. [ovde se objavljuje prvi put]
 6. Knežević, Dubravka. U odbranu različitosti. [delovi pogovora knjige Slovenski Orfej i druge drame] Beograd, 1995.
 7. Knežević, Dubravka. In Defense of Difference [fragments of the essay in the book by Zoran Stefanovic Slavic Orpheus and Other Plays] Belgrade, 1995 (translated by Dragana Rajkov)
 8. Kuzmanov, Todor. Za pretstavata na "Slovenski Orfej" od Zoran Stefanoviť, vo režija na Goran Trenčovski, a vo izvedba na Narodniot teatar od Strumica. [prikaz predstave] Makedonsko radio, Skoplje, 10. jul 1992.
 9. Pavlovski, Mišel. Orfej kako Sloven. [prikaz predstave] Nova Makedonija, Skoplje, 15. juli 1992.
 10. Radonjić, Svetozar Ras. Ka novom izrazu. [prikaz knjige drama] Borba, Beograd, 28. septembar 1995.
 11. [Ristovski, Goce]. Orfej se vraťa doma. [prikaz predstave] Puls, Skoplje, Makedonija, 9. juli 1992.
 12. Stamenković, Vladimir. Recenzija rukopisa knjige Slovenski Orfej i druge drame Zorana Stefanovića, 1995.
 13. Stamenković, Vladimir. Review of the Book by Zoran Stefanovic Slavic Orpheus and Other Plays Belgrade, 1995 (translated by D. Rajkov)
 14. Stefanović, Zoran. Slovenski Orfej: Nacrt za predložak "antropološkog" pozorišta. Strumica, 25. januar 1992. [Eksplikacija na osnovu koje napravljen sporazum sa Vanetom Melevim, direktorom Narodnog teatra "Anton Panov" u Strumici, o postavljanju komada "Slovenski Orfej" u režiji Gorana Trenčovskog. Ovde se prvi put objavljuje.]
 15. Stefanović, Zoran. Slovenski Orfej. [sinopsis drame] pozorišne novine Ludus, Beograd, januar 1993.
 16. Trenčovski, Goran. Orfej - artist ili političar. [rediteljska beleška o "Sl. Orfeju"] U: Od pitač do kral: Režiserski beleški. Skoplje, 1995. Strane: 48-49. Takođe: [beleška o Stefanovićevoj drami "Skaska o kosmičkom jajetu"] str. 59. Za ostale strane gde se pominje drama pogledati istu odrednicu u Vesti i članci.

  Intervjui

 1. Popović, Vladimir B. Prodavac snova. [intervju sa Stefanovićem] Pogledi, Kragujevac, 7. avgust 1992, str. 38.
 2. Ristovski, G.[oce]. Ne sme lažni kosmopoliti! [intervju sa Stefanovićem] Nova Makedonija, Skoplje, oktobar 1992.
 3. Ristovski, G[oce]. Teatralno razmisluvanje za oblekata. [intervju sa Blagojom Micevskim, kostimografom, pominje se i "Slovenski Orfej"] Nova Makedonija, Skoplje, septembar 1992.
 4. Džunov, B.[ranislava]. Južnoslovenski pozorišni tandem. [intervju sa Trenčovskim i Stefanovićem] Politika, Beograd, 1. septembar 1992.

  Vesti, članci, pominjanja

 1. ~ Zoran Stefanović: Slovenski Orfej, obreden slučaj. [podaci o strumičkoj predstavi] Teatarski glasnik, br. 38, Skoplje, septembar 1992, str. 157.
 2. ~ KPGT nikad ne spava. [vest] Bilten 26. BITEF-a, broj 6, 21. septembar 1992, Beograd. (redakcija biltena: Dubravka Knežević, Dejan Nebrigić i Marina Milivojević)
 3. ~ [Rakezić, Saša?] Knjiga nove osećajnosti. [vest o izlasku knjige drama] Vreme, Beograd, 18. septembar 1995.
 4. ~ Slovenski Orfej. [vest o izlasku knjige drama] pozorišne novine Ludus, Beograd, 1995.
 5. M. A. Uspeli srpsko-makedonski pozorišni projekt: Slovenski Orfeji. [vest] Večernje novosti, Beograd, 27. avgust 1992.
 6. Božović, Gojko. Početak igre: Uspjela simbioza drevnog mita i modernog masmedijskog iskustva. [članak o Trenčovskom i Stefanoviću] Pobjeda, Podgorica, 1. septembar 1992.
 7. Vučković, Sl[avica]. Vrata za - napolje. [istraživanje, pominje se "Orfej" u antrfileu] Večernje novosti, Beograd, 9. jul 1992.
 8. Janišliev, K. Originalen "Slovenski Orfej". [izveštaj sa predstave] Nova Makedonija, Skoplje, 7. juli 1992.
 9. J[anišliev?], K. Otvoreni "Dojranski rakuvanja". [vest] Nova Makedonija, Skoplje, 5. juli 1992.
 10. K. R. Ruke zloslutnice: Anketa Novosti (4): Da li je na našem prostoru počela, u vidu pojave, netrpeljivost - etnička, politička prema drugim kulturama? [istraživanje, pominje se Orfej u antrfileu] Večernje novosti, Beograd, 9. jul 1992.
 11. Maninski, A. Premiera na "Slovenski Orfej". [članak o pripremanju predstave] Nova Makedonija, Skoplje, 1. juli 1992.
 12. Pašić, Feliks. Juda nije došao. [izveštaj sa 28. tetarskih susreta u Prilepu, pominje se i "Slovenski Orfej"] pozorišne novine Ludus, Beograd, januar, 1993.
 13. R.[istovski], G.[oce]. "Slovenski Orfej" so strumičkiot teatar. [najava o učešću na festivalu MOT] Nova Makedonija, Skoplje
 14. R[istovski] G[oce]. Premiera na "Parite se otepuvačka". [vest o festivalu MOT] Nova Makedonija, Skoplje, septembar 1992.
 15. Stefanović, Zoran. Slovenski Orfej. [sinopsis drame] pozorišne novine Ludus, Beograd, januar 1993.
 16. Trenčovski, Goran; Vasilevski, Ivan; Izova-Velev, Vanja i Borče Grozdanov. Čekori po ľvezdenite štici: prilog kon istražuvanjeto na fenomenot narečen strumički teatar. [monografija povodom jubileja] Strumica, 1999. Str. 35, 36, 41, 63, 65, 66, 69, 71, 81, 91, 95, 97, 100, 103, 130
 17. Trenčovski, Goran. Od pitač do kral: Režiserski beleški. Skoplje, 1995. Str. 37, 45, 46, 48-49 [rediteljska beleška o "Sl. Orfeju"], 53, 59 [beleška o Stefanovićevoj drami "Skaska o kosmičkom jajetu"], 101

Glavna stranaSlovenski Orfej - pozorišna dramaSlovenski Orfej - radio-drama
HronologijaRecenzijeBibliografija, teatrografija...Dokumenti
O Orfeju u mitu i umetnostiLinkoviProjekat RastkoSrpsko pozorište i drama