TIA Janus

 

 

Zbirka ikona Muzeja
u Herceg-Novom

Zavičajni Muzej Herceg-Novi posjeduje tridesetak ikona, uglavnom iz Bokokotorske ikonopisne škole Dimitrijević-Rafailović.

Porodica Dimitrijević-Rafailović iz Risna egzistira tokom XVII, XVIII, i XIX vijeka. U tom periodu dala je jedanaest slikara kroz pet generacija: Dimitrije Daskal i njegova četiri sina: Gavrilo, Rafailo, Danilo i Đorđe, koji se po ocu nazivaju Dimitrijevići, zatim dva Rafailova sina - Petar i Vasilije, koji se po ocu nazivaju Rafailovići, sa svojim potomcima.

Naslikali su na hiljade ikona, stotine ikonostasa, duborezačkih i fresko ansambala, najčešće po bokokotorskim seoskim crkvama. Svojim specifičnim načinom slikanja izdvojili su se iz strujanja kasne srpske ikonopisne umjetnosti upotrebom jarkih boja bez tonskih preliva, ekspresivno naglašenim obrisom i minijaturnim oblikom. Škola Dimitrijević-Rafailović ostala je skoro dva vijeka zapažena jer su uporno prenosili i propagirali kompaktan i osobit stil i arhaičnu ikonografiju.

Ikone bokokotorske škole - katalog izložbe

 


KONTAKT:
Zavičajni muzej u Herceg-Novom
Ulica Mirka Komnenovića 9
85340 Herceg-Novi
Srbija i Crna Gora

Elektronska pošta: muzej@cg.yu
Telefon: +381 88 / 322 485


www.rastko.rs/rastko-bo/muzej/