Jelisaveta: Crkveno-slovenska Biblija na Internetu
O projektu
Tekstovi
Ucesce
Metod
Linkovi
Kontakt

Tekstovi

Tekstovi koji se nalaze na ovoj stranici prilažu se radi upoznavanja sa tokom projekta i za korekciju svima koji to žele. Jedinstveno izdanje po kojem se preporučuje upoređivanje jeste "Biblija. Sveto pismo starog i novog zaveta", ponovljeno izdanje Ruskog biblijskog društva (1993). Molimo da sve ispravke šaljete rukovodiocu poduhvata, gospodinu Alekseju Grišinu, na adresu: webmaster@elisaveta.hypermart.net. Priloženi tekstovi su ipak maksimalno približeni tom osnovnom. Moguće su tek poneke greške ili različita tumačenja. To je pre svega zbog toga što je polazni elektronski tekst poduhvata (dostavljen od strane Sergeja Fedosova, iz Donjecka) rađen prema drugim izdanjima.

Ovi tekstovi nisu predviđeni da se distribuiraju drugačije nego putem ove stranice, kao i za radnu prepisku u okviru projekta. Ako planirate da koristite ove tekstove za citate u publikacijama, obavezno skinite najsvežije verzije sa ove stranice i, prema mogućnosti, uporedite citirane fragmente prema gore navedenom štampanom izdanju. Tekstovi su formatizovani za korišćenje pod operativnim sistemom Windows. Za pravilan pregled neophodno je instalirati zbirku fontova Irmologion (autora Vladislava Doroša). Arapska numeracija glava i stihova koristi se kao osnova u radnim verzija projekta.


[  ] Jevanđelje po Mateju [  ] Jevanđelje po Marku [  ] Jevanđelje po Luci [  ] Jevanđelje po Jovanu [  ] Djela svetijeh apostola [  ] Otkrivenje sv. Jovana bogoslova [  ] Jevrejima poslanica sv. apostola Pavla [  ] Poslanica sv. apostola Jakova [  ] Galatima poslanica sv. apostola Pavla [  ] Rimljanima poslanica sv. apostola Pavla [  ] Prva poslanica sv. apostola Petra [  ] Druga poslanica sv. apostola Petra [  ] Korinćanima poslanica prva sv. apostola Pavla [  ] Korinćanima poslanica druga sv. apostola Pavla [  ] Prva poslanica sv. apostola Jovana bogoslova [  ] Druga poslanica sv. apostola Jovana bogoslova [  ] Treća poslanica sv. apostola Jovana bogoslova [  ] Solunjanima poslanica prva sv. apostola Pavla [  ] Solunjanima poslanica druga sv. apostola Pavla [  ] Timotiju poslanica prva sv. apostola Pavla [  ] Timotiju poslanica druga sv. apostola Pavla [  ] Poslanie Iudino [  ] Efescima poslanica sv. apostola Pavla [  ] Filibljanima poslanica sv. apostola Pavla [  ] Filimonu poslanica sv. apostola Pavla [  ] Titu poslanica sv. apostola Pavla [  ] Priče Solomonove [  ] Psaltir [  ] Knjiga proroka Jone
Internet forum Pravoslavna beseda
Russia's Orthodox Katalog Pravoslavnih Resursa

// Projekat Rastko / Projekat Jelisaveta //
[ Promena pisma | Pretraga | Mapa Projekta | Kontakt | Pomoć ]