Jelisaveta: Crkveno-slovenska Biblija na Internetu
O projektu
Tekstovi
Ucesce
Metod
Linkovi
Kontakt

Metod

Tekst se sravnjuje prema izdanju "Biblija. Sveto pismo starog i novog zaveta", Ruskog biblijskog drutva (izdanje iz 1993). Za unoenje teksta se koristi zbirka fontova Irmologion (autor je Vladislav Doro) - za udobnost u radu se preporuuje da se primenjuju makroi, ukljueni u komplet sa fontovima. Da bi poeli novi dokument otvorite makro u Microsoft Word i snimite dokument sa ekstenzijom doc (makroi imaju ekstenziju dot). Obavezno otvorite dokumentaciju u kompletu i upoznajte se sa njom. Pri radu sa fontovima zbirke Irmogolion u Microsoft Word-u, umesto slovenskih simbola u reimu sistemske iriline tastature, dobija se efekat "crnih kvadratia" u prozoru programa. To je zbog toga to font Irmogolion ne podrava standard Unicode. Najprostije reenje tog problema je korienje nezavisnog drajvera za tastaturu. U tu svrhu mogue je koristiti program Cyr Win.

Projekat "Jelisaveta" predlae unos crkvenoslovenskog teksta sa punim ouvanjem dijakritikih znakova (akcenti, aspiranti). Sa pravilima crkvenoslovenske ortografije mogue je upoznati se kroz bilo koji udbenik. Arapska numeracija glava i stihova koristi se u radnim tekstovima projekta.


Internet forum Pravoslavna beseda
Russia's Orthodox Katalog Pravoslavnih Resursa

// Projekat Rastko / Projekat Jelisaveta //
[ Promena pisma | Pretraga | Mapa Projekta | Kontakt | Pomo ]