Manastir Soko

Aktuelno
Istorijat
Ustrojstvo
Vladika

Duhovnost
Istorijska biblioteka

Извршни продуцент и покровитељ сајта
Јанус
Технологије, издаваштво и агенција
Београд, 12 април 2001

Продуцент и одговорни уредник
Зоран Стефановић
Ликовно обликовање
Маринко Лугоња
Вебмастеринг и техничко уређивање
Милан Стојић
Дигитализација текстуалног
и ликовног материјала
Ненад Петровић
Технички асистент
Саша ШекарићМиливоје Васиљевић

Соко - Град

 

 

ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊЕ

ИЗВРШНИ ПРОДУЦЕНТ И ПОКРОВИТЕЉ Технологије, издаваштво и агенција
Јанус
Београд,
јул 2001

ПРОДУЦЕНТ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК
Зоран Стефановић
ЛИКОВНО ОБЛИКОВАЊЕ
Маринко Лугоња
ВЕБМАСТЕРИНГ И ТЕХНИЧКО УРЕЂИВАЊЕ
Милан Стојић
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ТЕКСТУАЛНОГ И ЛИКОВНОГ МАТЕРИЈАЛА
Ненад Петровић
КОРЕКТУРА
Саша Шекарић и Драгана Вигњевић

 

ШТАМПАНО ИЗДАЊЕ

УРЕДНИК
Веселин Крстић
РЕЦЕНЗЕНТИ
Др Војислав Трбуховић и др Марија Исаиловић
ЛЕКТОР
Стана Муњић
ТЕХНИЧКИ УРЕДНИК
Данко Крстић
ИЗДАВАЧ
Српска Православна Епархија Шабачко - Ваљевска у Шапцу
ТЕХНИЧКА ПРИПРЕМА
Графички студио Крстић
ШТАМПА
"Графика" Шабац

 

СIР - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд
725.96(497.11)
Васиљевић Миливоје
Соко-град / Миливоје Васиљевић. - [1. изд.] - Шабац : Српска православна епархија шабачко-ваљевска, 1998 (Шабац : Графика). -159 стр.: илустр.: 25 ст
Речник мање познатих речи: стр. 150-154. -Библиографија: стр. 155.
949.711
а) Соко град
ИД=67632140

 

Садржај

1. Географско-топографски положај Сокола

2. Преглед историјских збивања у Соколу и око њега

3. Оснивање Сокола

4. Соко под Турцима

5. Соко у аустро-турским ратовима (1683-1791)

6. Соко у устанцима 1804-1815.

7. Шанчеви Сокола и околине

8. Соко - Седиште Соколске нахије

9. Исељавање муслимана из Соколске нахије (1830-1834. године)

10. Дипломатска активност Србије и гарантних сила око исељења Турака из Србије

11. Хронологија зулума и насиља Сокољана извршених уочи исељавања 1862. године

12. Исељавање Сокољана

13. Рушење Сокола

14. Соколски атар

15. Соколски мухаџири у Босни

16. Опис и стање тврђаве и вароши Сокола

17. Соко у народној традицији

18. Соко данас, сутра

Речник мање познатих речи


Извори и литература

Соко-град у традицији српског народа има посебно значење. Оно се, ире свега, односи на његову етничку опредељеност, јерје неколико векова припадао туђинцима а само краткотрајно, неколико десетина година, српској средњовековној држави и, касније, Деспотовини. Соко-град је остао синоним непобедивости, један од последњих бастиона турске власти и доминације у Србији. С правом је носио епитет "султанове цуре" или "султанове невесте".

Соко је, осим фортификационог значаја, био седиште веће административне јединице турског управног система - Соколске нахије.

Не зна се тачан датум настанка Сокола, који ће решити будућа археолошка ископавања. Тада ће бити донети коначни закључци, не само о настанку овог објекта већ и о његовим развојним фазама. Такође, ни историјски извори, којих је мало, не доприносе разрешавању овог проблема. Најстарији до сада поуздани историјски извор о Соколу потиче из 1392. године. Међутим, на основу облика утврђења да се закључити да је Соко знатно старији од овог датума јер је првобитно, старије утврђење, зидано на највишој стени и одговара добу знатно старијем од Деспотовине. После пропасти Деспотовине, 1459. године, Турци су на целој заравни стене обновили и додали нови део утврде.

Ни ово није коначан одговор о времену настанка Сокола. По извесним индицијама могло би се закључити да је на овом изузетно лепом и романтичном месту постојало знатно старије утврђење преисторијског или римског доба.

Све време битисања тврђаве, уз овај објекат ширило се његово подграђе, заштићено палисадом а касније и зидом.

Улога и намена Сокола била је подређена, првенствено, заштити рудног богатства овог краја, пуног остатака старих рударских насеља а затим заштити важних путева који су пролазили покрај њега и били спона између Босне и Србије.

Налази се на једној стени Соколске планине, дела "стратегијске греде", која се протеже као планински ланац од Гучева на западу до Авале на истоку. Овај планински ланац био је у средњем веку граница српске државе и угарске војно-територијалне јединице - Мачванске бановине.

Ова греда је у овом делу Подриња и природна граница између двеју области, Рађевине и Азбуковице, а Соко је био стратегијска доминанта над њима.

У новије време Соко је дошао у жижу интересовања домаће и светске јавности, узнемирене могућностима да Соко постане складиште отпада уранских сировина из немачких нуклеарки. Југословенска јавност је бурно реаговала и успела да отклони ову еколошку претњу.

Данас се ради на градњи модерних саобраћајница до Сокола, почецима археолошких радова на тврђави и изградњи још неких објеката, што ће Соко приближити свету.


// Епархија Шабачко-Ваљевска / Манастир Соко //
[ Актуелно | Историјат | Устројство | Владика | Светиње | Духовност | Историјска библиотека]
[ Промена писма | Мапа | Претрага | Контакт ]

Са благословом Његовог Преосвештенства
владике Шабачко-ваљевског Лаврентија

Copyright ©2001 Црквена општина лозничка, Православна Епархија Шабачко-ваљевска,
ТИА Јанус и аутори појединачних ауторских права. Сва права задржана.

Контакт адреса: webmaster@svecovek.org.yu