NovostiPretragaO projektuMapa projektaKontaktPomocProjekat RastkoPromena pismaEnglish
Projekat RastkoLingvistika i filologija
TIA Janus

[ насловна страна | контакт ]


Зборник Матице српске за славистику
свеска 56—57

Електронско издање

 

Заједнички подухват Матице Српске, Пројекта Растко - Библиотеке српске културе на Интернету и TIA Janus

Излати двапут годишње

Делимични спонзор електронског издања ТИА Јанус

 • Зборник Матице српске за славистику 56—57. закључен је 30. децембра 1999.
 • Лектори: Вера Борисенко, Људмила Поповић, Предраг Пипер
 • Технички секретар Уредништва: Јулкица Ђукић
 • Коректор: Вера Василић
 • Технички уредник: Владислав Војнић Хајдук
 • Слова на корицама: Иван Болдижар
 • Компјутерски слог: Младен Мозетић, графичар, Нови Сад
 • Технички уредник мрежног издања: Милош Ранчиић, Београд
 • Штампа: DUPLEX, Нови Сад Штампање завршено октобра 2000.
 • Штампање ове свеске зборника финансирали су Војвођанска банка и Легат Савете и Лазара Стојковића

Садржај — Содержание — Contents


Сарадници у 56—57. свесци
Зборника Матице српске за славистику

 • Мр Јован Ајдуковић, Београд
 • Др Николај Ф. Алефиренко, Волгоградски Универзитет
 • Др Радослава Брабцова, Педагошки факултет Карловог универзитета у Прагу
 • Мр Дојчил Војводић, Катедра за руски језик и књижевност Филозофског факултета у Новом Саду
 • Др Ново Вуковић, Филозофски факултет у Никшићу
 • Др Витомир Вулетић, Универзитетски професор у пензији, Нови Сад
 • Ђорђе Деспић, Филозофски факултет у Новом Саду
 • Др Мирослав Дудок, Катедра за словакистику Филозофског факултета у Новом Саду
 • Др Рајна Драгићевић, Катедра за српски језик Филолошког факултета у Београду
 • Вукица Ђапа-Иветић, Катедра за славистику Филолошког факултета у Београду
 • Др Нада Ђорђевић, Научни сарадник САНУ у пензији, Београд
 • Др Најда Иванова, Факултет за словенску филологију Софијског универзитета „Св. Климент Охридски“
 • Павле Илић, Универзитетски професор у пензији, Нови Сад
 • Мр Драгана Керкез, Катедра за руски језик и књижевност Филозофског факултета у Никшићу
 • Др Славко Леовац, Српска академија наука и уметности, Београд
 • Љиљана Манчић, Оџаци
 • Радивоје Микић, Катедра за српску књижевност Филолошког факултета у Београду
 • Др Нада Милошевић-Ђорђевић, Катедра за српску књижевност Филолошког факултета у Београду
 • Др Борис Норман, Катедра за теоријску и словенску лингвистику Белоруског државног универзитета, Минск
 • Хелена Папуга, Филозофски факултет у Новом Саду
 • Тања Петровић, Етимолошки одсек Српске академије наука и уметности, Београд
 • Др Предраг Пипер Катедра за славистику Филолошког факултета у Београду
 • Мр Станимир Ракић, Београд
 • Др Мила Стојнић, Универзитетски професор у пензији, Београд
 • Др Бранкица Чигоја, Катедра за српски језик Филолошког факултета у Београду

[ насловна страна | контакт ]

// Пројекат Растко / Филологија //
[ Промена писма | Претраживање | Мапа Пројекта | Контакт | Помоћ ]