:: Насловна
:: Аутори
:: Језик ::
Фолклор ::
Историја ::
Уметност ::
Преводи ::
O Украјини ::
 

Алла Андріївна ЛИСЕНКО

СЕРБСЬКА ТА ХОРВАТСЬКА НАУКОВО-ФАНТАСТИЧНА ЛЕКСИКА

МОНОГРАФІЯ

На правах рукопису

Київ 2002

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. Науково-фантастична лексика як специфічна лексична категорія

1.1. Стан наукової розробки теми та огляд літератури
1.2. Визначення поняття науково-фантастичної лексики
1.2.1. Відмежування від авторських неологізмів і оказіоналізмів; різниця між авторськими неологізмами і оказіоналізмами
1.2.2. Відмежування від міфічних та казкових понять
1.2.3. Відмежування від гіпотетичних наукових термінів
1.2.4. Семантична класифікація: лексичні, семантичні і стилістичні НФЛ
1.2.5. Принципи віднесення до НФЛ власних назв
1.2.6. Принципи віднесення до НФЛ сталих словосполучень
Висновки

РОЗДІЛ ІІ. Морфемний склад та словотвір науково-фантастичної лексики

2.1. Морфемний склад новотворів
2.1.1. Корені, створені авторами
2.1.2. Корені з інтернаціонального лексичного фонду
2.1.3. Власне сербські та хорватські корені
2.2. Способи словотвору НФЛ
2.2.1.Морфологічний спосіб словотвору НФЛ
2.2.2. Лексико-синтаксичний спосіб словотвору
2.2.3. Імітація “інопланетного” словотвору
2.3. Словотвірні гнізда НФЛ
Висновки

РОЗДІЛ ІІІ. Семантизація науково-фантастичної лексики в тексті

3.1. Контекстуальна семантизаці
3.1.1. Семантизація за допомогою тлумачення
3.1.2. Семантизація за допомогою родового поняття
3.1.3. Семантизація за синтаксичними та семантичними зв’язками між неологізмом і загальномовними словами
3.1.4. Семантизація за допомогою описуваної ситуації
3.2. Семантизація за допомогою виноски
3.3 Семантизація за допомогою внутрішньої форми та словотвірної моделі
3.4. Семантизація за допомогою аналогії
3.5. Семантизація за допомогою граматичної форми
3.6. Сематизація за допомогою великої літери
3.7. Екзотична функція неологізму як семантизуючий фактор
3.8. Застосування способів семантизації
3.8.1. Комбінування різних способів семантизації
3.8.2. Багаторазовість семантизації
3.8.3. Прийом ретардації при семантизації
3.8.4. Неповнота семантизації
Висновки

РОЗДІЛ ІV. Стилістичні властивості і функції НФЛ

4.1. Стилістичні властивості НФЛ
4.1.1. Властивість зображувати фантастичне як реальне
4.1.2. Властивість авторських НФ неологізмів мати подвійну стилістичну маркованість
4.1.3. Властивість НФЛ приймати додаткові стилістичні значення
4.1.3.1. Властивість здобувати додаткові стилістичні значення для читача
4.1.3.2. Властивість здобувати додаткові стилістичні забарвлення для персонажів
4.1.4. Властивість НФЛ утворювати в тексті систему
4.2. Стилістичні прийоми використання НФЛ у тексті
4.2.1.Семантичні прийоми використання НФЛ у тексті
4.2.2.Архітектонічні прийоми використання НФЛ у тексті
Висновки

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Projekat Rastko
Projekat Rastko Budimpesta Sentandreja
Projekat Rastko - Rumunija
Projekat Rastko - Boka
Projekat Rastko Gracanica Pec
Projekat Rastko Cetinje
Projekat Rastko Luzica
Projekat Rastko Skadar
Projekat Rastko Bugarska
Projekat Rastko Banja Luka

 

 

 

 

// Аутори / Језик / Фолклор / Историја / Уметност / Преводи / O Украјини //
[ Пројекат Растко - Кијев- Лавов| Контакт | Пројекат Растко - Београд ]
©1997-2006. Пројекат Растко и носиоци појединачних ауторских права.