Ауторски индекс

Напомена: софтвер библиотеке је у развоју, па је индекс привремено разврстан по првом слову имена.

Dejan Ajdačić, a biography
Вишестрана сагледавањава словенских култура: Нова књига Дејана Ајдачића, „Славистичка истраживања“
Дејан Ајдачић — Библиографија
Портрети савременика: Дејан Ајдачић

Dejan Ajdačić

Apelativni žanrovi usmene lirike
Boje u narodnoj poeziji
Čudesno drvo u narodnim pesmama balkanskih Slovena
Čudesno drvo u narodnim pesmama balkanskih Slovena
Demonski hronotopi u usmenoj književnosti
Dvosložni magijski iskazi
Genre Transformations in Balkan Slav Folk Literature
Istina i fikcija u istorijskom romanu
Klasifikacija lirike u antologijama narodne poezije
Malediction in the Context of Oral Literature Genres
Motiv Vampira u evropskoj književnosti i književnosti balkanskih Slovena
Nove slovenske reči i metafore na Internetu (april 1999)
O motivu okamenjivanja u bajkama balkanskih Slovena
O religioznim mistifikacijama narodnih pesama balkanskih Slovena u 19. veku
O vilama u narodnim baladama
Opisi smrti u narodnim baladama
Predstave o hrišćanskom paklu u folkloru balkanskih Slovena
Public and Secret in the Topography of Slavic Dystopias
Specijalizacija svetaca u folkloru pravoslavnih Slovena
The Immanent and Developed Aesthetic Function of Magic in Folk Literature
The Vampire Motif in European and Balkan Slav Literatures
Transformacija žanrova u narodnoj književnosti balkanskih Slovena
Verske razdelnice pravoslavaca i katolika u usmenoj književnosti balkanskih Slovena
Žanrovi svadbenih pesama u slovenskim nacionalnim operama

Dejan Ajdčić

Telewizyjna i filmowa adaptacja "Profesjonalisty" - "smutnej komedii" Dušana Kovačeviića

Ed. Dejan Ajdačić & Bojan Jović

The Slavic Science Fiction

Дeјан Aјдачић

Жанрови свадбeних пeсама

Дeјан Ајдачић

Демони у словенским књижевностима

Дејан Ајдачић

„Професионалац“ Душана Ковачевића – ТВ адаптација представе (1990) и филм (2003)
Serenissima словенска : Венеција у књижевности
Библиографија - књиге, текстови (1983-2023)
Ванземаљске птице у словенској научној фантастици
Демони и хронотопи цркве у словенским књижевностима 19. в.
Демони у словенским мистификацијама фолклора 19. века
Еротославија
Издајник у словенским књижевностима
Иронија и љубав
Истраживања књижевне фантастике у Србији
Југословенска комунистичка служба безбедности (УДБА 1946-1966) у три романа
Кијевске вештице
Личне вредности у криминализованом друштву – поглед Драгана Стојановића у роману “Бензин”
Милитаризација језика у периоду социјализма
Нови називи људи с паранормалним способностима
О потреби превода књиге Ивана Јастребова "Обичаји и песме турских Срба"
О роману "Хронос" Тараса Антиповича
О смешном и о иморализму у еротским причама
Одблесци словенске фантастике
Однос стварног и виртуелног света у словенским књижевностима - о идентитету у киберфантастици
Пародија у политичком фолклору 1990-тих година
Поговор зборнику о словенској фантастици на порталу ЛитАкцент
Представе Перуна у словенским књижевностима 20. века
Приповедно обликовање дечијег погледа на свет у делу "Гори Морава" Драгослава Михаиловића
Пусте баште уз плажу
Религија и приче о исцељивању
Ритуалистички приступ књижевним текстовима
Савремена српска драма
Своје и туђе (украјинско и руско) у алтернативним историјама западноукрајинског писца Васиља Кожељанка
Симболи словенских неопаганских организација
Словенске идеје у мистификацијама фолклора 19. века
СловоСлавија
Стрип у прози српског постмодернизма
Студије о словачким пословицама
Тематологија фантастике у словенским књижевностима
Хронотопи сврховитости
Хумор и НАТО бомбардовање Србије 1999. године
Чудесно исцељење опседнутих

Дејан Ајдачић (разговарала Хана Трегуб)

Мањак стручњака-слависта у Украјини

Дејан Ајдачић, Лидија Непоп-Ајдачић

Поредбена српскo-украјинска фразеологија

Деян Айдачич, Вера Петрович

Праці Деяна Айдачича : Анотована бібліографія

зборник уредио Дејан Ајдачић

Тело у словенској футурофантастици

Наталија Дудко

Дејан Ајдачић: "Писци научне фантастике не верују у љубав будућности"

Уред. Дејан Ајдачић, Наталија Билик

Сербська драма в національному та європейському історико- літературному контексті

Уредник Дејан Ајдачић

Јуда Искариотски у словенским културама. Зборник радова

 

Пројекат Растко / Филологија и лингвистика / Дејан Ајдачић