Садржај библиотеке

(Овде су наведени сви документи у библиотеци по редоследу уношења у базу података)

Стрип у прози српског постмодернизма - Дејан Ајдачић

Праці Деяна Айдачича : Анотована бібліографія - Деян Айдачич, Вера Петрович

Пусте баште уз плажу - Дејан Ајдачић

Одблесци словенске фантастике - Дејан Ајдачић

Serenissima словенска : Венеција у књижевности - Дејан Ајдачић

Издајник у словенским књижевностима - Дејан Ајдачић

Своје и туђе (украјинско и руско) у алтернативним историјама западноукрајинског писца Васиља Кожељанка - Дејан Ајдачић

Мањак стручњака-слависта у Украјини - Дејан Ајдачић (разговарала Хана Трегуб)

Библиографија - књиге, текстови (1983-2023) - Дејан Ајдачић

Telewizyjna i filmowa adaptacja "Profesjonalisty" - "smutnej komedii" Dušana Kovačeviića - Dejan Ajdčić

Ванземаљске птице у словенској научној фантастици - Дејан Ајдачић

Истраживања књижевне фантастике у Србији - Дејан Ајдачић

Демони и хронотопи цркве у словенским књижевностима 19. в. - Дејан Ајдачић

Портрети савременика: Дејан Ајдачић

Југословенска комунистичка служба безбедности (УДБА 1946-1966) у три романа - Дејан Ајдачић

О потреби превода књиге Ивана Јастребова "Обичаји и песме турских Срба" - Дејан Ајдачић

СловоСлавија - Дејан Ајдачић

Сербська драма в національному та європейському історико- літературному контексті - Уред. Дејан Ајдачић, Наталија Билик

Јуда Искариотски у словенским културама. Зборник радова - Уредник Дејан Ајдачић

Поговор зборнику о словенској фантастици на порталу ЛитАкцент - Дејан Ајдачић

Dejan Ajdačić, a biography

Студије о словачким пословицама - Дејан Ајдачић

Хронотопи сврховитости - Дејан Ајдачић

Поредбена српскo-украјинска фразеологија - Дејан Ајдачић, Лидија Непоп-Ајдачић

Кијевске вештице - Дејан Ајдачић

Еротославија - Дејан Ајдачић

Дејан Ајдачић — Библиографија

О роману "Хронос" Тараса Антиповича - Дејан Ајдачић

Однос стварног и виртуелног света у словенским књижевностима - о идентитету у киберфантастици - Дејан Ајдачић

Тематологија фантастике у словенским књижевностима - Дејан Ајдачић

Тело у словенској футурофантастици - зборник уредио Дејан Ајдачић

Дејан Ајдачић: "Писци научне фантастике не верују у љубав будућности" - Наталија Дудко

Приповедно обликовање дечијег погледа на свет у делу "Гори Морава" Драгослава Михаиловића - Дејан Ајдачић

Савремена српска драма - Дејан Ајдачић

Нови називи људи с паранормалним способностима - Дејан Ајдачић

Милитаризација језика у периоду социјализма - Дејан Ајдачић

Симболи словенских неопаганских организација - Дејан Ајдачић

The Slavic Science Fiction - Ed. Dejan Ajdačić & Bojan Jović

Представе Перуна у словенским књижевностима 20. века - Дејан Ајдачић

„Професионалац“ Душана Ковачевића – ТВ адаптација представе (1990) и филм (2003) - Дејан Ајдачић

Public and Secret in the Topography of Slavic Dystopias - Dejan Ajdačić

Вишестрана сагледавањава словенских култура: Нова књига Дејана Ајдачића, „Славистичка истраживања“

Nove slovenske reči i metafore na Internetu (april 1999) - Dejan Ajdačić

Ритуалистички приступ књижевним текстовима - Дејан Ајдачић

Istina i fikcija u istorijskom romanu - Dejan Ajdačić

Демони у словенским књижевностима - Дeјан Ајдачић

Motiv Vampira u evropskoj književnosti i književnosti balkanskih Slovena - Dejan Ajdačić

Демони у словенским мистификацијама фолклора 19. века - Дејан Ајдачић

Specijalizacija svetaca u folkloru pravoslavnih Slovena - Dejan Ajdačić

Predstave o hrišćanskom paklu u folkloru balkanskih Slovena - Dejan Ajdačić

Čudesno drvo u narodnim pesmama balkanskih Slovena - Dejan Ajdačić

Verske razdelnice pravoslavaca i katolika u usmenoj književnosti balkanskih Slovena - Dejan Ajdačić

O religioznim mistifikacijama narodnih pesama balkanskih Slovena u 19. veku - Dejan Ajdačić

Boje u narodnoj poeziji - Dejan Ajdačić

Opisi smrti u narodnim baladama - Dejan Ajdačić

Demonski hronotopi u usmenoj književnosti - Dejan Ajdačić

Transformacija žanrova u narodnoj književnosti balkanskih Slovena - Dejan Ajdačić

Klasifikacija lirike u antologijama narodne poezije - Dejan Ajdačić

Žanrovi svadbenih pesama u slovenskim nacionalnim operama - Dejan Ajdačić

Жанрови свадбeних пeсама - Дeјан Aјдачић

Apelativni žanrovi usmene lirike - Dejan Ajdačić

O vilama u narodnim baladama - Dejan Ajdačić

O motivu okamenjivanja u bajkama balkanskih Slovena - Dejan Ajdačić

Словенске идеје у мистификацијама фолклора 19. века - Дејан Ајдачић

Религија и приче о исцељивању - Дејан Ајдачић

Иронија и љубав - Дејан Ајдачић

О смешном и о иморализму у еротским причама - Дејан Ајдачић

Dvosložni magijski iskazi - Dejan Ajdačić

Čudesno drvo u narodnim pesmama balkanskih Slovena - Dejan Ajdačić

Хумор и НАТО бомбардовање Србије 1999. године - Дејан Ајдачић

The Vampire Motif in European and Balkan Slav Literatures - Dejan Ajdačić

Genre Transformations in Balkan Slav Folk Literature - Dejan Ajdačić

Malediction in the Context of Oral Literature Genres - Dejan Ajdačić

The Immanent and Developed Aesthetic Function of Magic in Folk Literature - Dejan Ajdačić

Личне вредности у криминализованом друштву – поглед Драгана Стојановића у роману “Бензин” - Дејан Ајдачић

Пародија у политичком фолклору 1990-тих година - Дејан Ајдачић

Чудесно исцељење опседнутих - Дејан Ајдачић

 

Пројекат Растко / Филологија и лингвистика / Дејан Ајдачић