Ново у библиотеци

2022-08-28

Стрип у прози српског постмодернизма - Дејан Ајдачић

2022-08-17

Праці Деяна Айдачича : Анотована бібліографія - Деян Айдачич, Вера Петрович

2021-12-19

Пусте баште уз плажу - Дејан Ајдачић

2021-02-23

Одблесци словенске фантастике - Дејан Ајдачић

2021-02-20

Serenissima словенска : Венеција у књижевности - Дејан Ајдачић

2020-12-29

Издајник у словенским књижевностима - Дејан Ајдачић

2020-03-07

Мањак стручњака-слависта у Украјини - Дејан Ајдачић (разговарала Хана Трегуб)
Своје и туђе (украјинско и руско) у алтернативним историјама западноукрајинског писца Васиља Кожељанка - Дејан Ајдачић

2020-01-22

Библиографија - књиге, текстови (1983-2023) - Дејан Ајдачић

2019-04-15

Telewizyjna i filmowa adaptacja "Profesjonalisty" - "smutnej komedii" Dušana Kovačeviića - Dejan Ajdčić

2019-03-07

Ванземаљске птице у словенској научној фантастици - Дејан Ајдачић

2019-02-18

Истраживања књижевне фантастике у Србији - Дејан Ајдачић

2019-01-31

Демони и хронотопи цркве у словенским књижевностима 19. в. - Дејан Ајдачић

2019-01-28

Југословенска комунистичка служба безбедности (УДБА 1946-1966) у три романа - Дејан Ајдачић
Портрети савременика: Дејан Ајдачић

2018-12-26

О потреби превода књиге Ивана Јастребова "Обичаји и песме турских Срба" - Дејан Ајдачић

2017-04-05

СловоСлавија - Дејан Ајдачић

2017-01-24

Сербська драма в національному та європейському історико- літературному контексті - Уред. Дејан Ајдачић, Наталија Билик

2016-10-23

Јуда Искариотски у словенским културама. Зборник радова - Уредник Дејан Ајдачић

2016-08-31

Поговор зборнику о словенској фантастици на порталу ЛитАкцент - Дејан Ајдачић

2016-08-04

Dejan Ajdačić, a biography

2016-03-15

Студије о словачким пословицама - Дејан Ајдачић
Хронотопи сврховитости - Дејан Ајдачић

2015-07-02

Поредбена српскo-украјинска фразеологија - Дејан Ајдачић, Лидија Непоп-Ајдачић

2013-10-27

Кијевске вештице - Дејан Ајдачић

2013-02-21

Еротославија - Дејан Ајдачић

2012-03-12

Дејан Ајдачић — Библиографија

2012-02-29

О роману "Хронос" Тараса Антиповича - Дејан Ајдачић

2012-01-27

Однос стварног и виртуелног света у словенским књижевностима - о идентитету у киберфантастици - Дејан Ајдачић
Тематологија фантастике у словенским књижевностима - Дејан Ајдачић

2011-11-30

Тело у словенској футурофантастици - зборник уредио Дејан Ајдачић

2011-01-23

Дејан Ајдачић: "Писци научне фантастике не верују у љубав будућности" - Наталија Дудко

2009-01-07

Приповедно обликовање дечијег погледа на свет у делу "Гори Морава" Драгослава Михаиловића - Дејан Ајдачић

2008-02-06

Савремена српска драма - Дејан Ајдачић

2008-01-22

Нови називи људи с паранормалним способностима - Дејан Ајдачић

2008-01-14

Милитаризација језика у периоду социјализма - Дејан Ајдачић

2008-01-12

Симболи словенских неопаганских организација - Дејан Ајдачић

2008-01-06

The Slavic Science Fiction - Ed. Dejan Ajdačić & Bojan Jović

2008-01-05

Представе Перуна у словенским књижевностима 20. века - Дејан Ајдачић

2007-11-21

„Професионалац“ Душана Ковачевића – ТВ адаптација представе (1990) и филм (2003) - Дејан Ајдачић

2007-09-25

Public and Secret in the Topography of Slavic Dystopias - Dejan Ajdačić

2007-09-18

Вишестрана сагледавањава словенских култура: Нова књига Дејана Ајдачића, „Славистичка истраживања“

2007-08-15

Nove slovenske reči i metafore na Internetu (april 1999) - Dejan Ajdačić

2007-08-13

Ритуалистички приступ књижевним текстовима - Дејан Ајдачић

2007-08-12

Istina i fikcija u istorijskom romanu - Dejan Ajdačić

2007-08-11

Демони у словенским књижевностима - Дeјан Ајдачић

2007-08-10

Motiv Vampira u evropskoj književnosti i književnosti balkanskih Slovena - Dejan Ajdačić

2007-08-09

Демони у словенским мистификацијама фолклора 19. века - Дејан Ајдачић

2007-08-07

Specijalizacija svetaca u folkloru pravoslavnih Slovena - Dejan Ajdačić

2007-08-05

Predstave o hrišćanskom paklu u folkloru balkanskih Slovena - Dejan Ajdačić

2007-08-03

Čudesno drvo u narodnim pesmama balkanskih Slovena - Dejan Ajdačić

2007-08-01

Verske razdelnice pravoslavaca i katolika u usmenoj književnosti balkanskih Slovena - Dejan Ajdačić

2007-07-31

O religioznim mistifikacijama narodnih pesama balkanskih Slovena u 19. veku - Dejan Ajdačić

2007-07-29

Boje u narodnoj poeziji - Dejan Ajdačić

2007-07-27

Opisi smrti u narodnim baladama - Dejan Ajdačić

2007-07-25

Demonski hronotopi u usmenoj književnosti - Dejan Ajdačić

2007-07-24

Transformacija žanrova u narodnoj književnosti balkanskih Slovena - Dejan Ajdačić

2007-07-22

Klasifikacija lirike u antologijama narodne poezije - Dejan Ajdačić

2007-07-19

Žanrovi svadbenih pesama u slovenskim nacionalnim operama - Dejan Ajdačić

2007-07-18

Жанрови свадбeних пeсама - Дeјан Aјдачић

2007-07-15

Apelativni žanrovi usmene lirike - Dejan Ajdačić

2007-07-14

O vilama u narodnim baladama - Dejan Ajdačić

2007-06-20

O motivu okamenjivanja u bajkama balkanskih Slovena - Dejan Ajdačić

2007-06-03

Словенске идеје у мистификацијама фолклора 19. века - Дејан Ајдачић

2007-05-30

Религија и приче о исцељивању - Дејан Ајдачић

2007-05-07

Иронија и љубав - Дејан Ајдачић

2007-05-04

О смешном и о иморализму у еротским причама - Дејан Ајдачић

2007-05-01

Dvosložni magijski iskazi - Dejan Ajdačić

2007-04-11

Čudesno drvo u narodnim pesmama balkanskih Slovena - Dejan Ajdačić

2007-04-10

Хумор и НАТО бомбардовање Србије 1999. године - Дејан Ајдачић

2007-03-18

The Vampire Motif in European and Balkan Slav Literatures - Dejan Ajdačić

2007-03-16

Genre Transformations in Balkan Slav Folk Literature - Dejan Ajdačić

2007-03-15

Malediction in the Context of Oral Literature Genres - Dejan Ajdačić

2007-03-10

The Immanent and Developed Aesthetic Function of Magic in Folk Literature - Dejan Ajdačić

2007-02-04

Личне вредности у криминализованом друштву – поглед Драгана Стојановића у роману “Бензин” - Дејан Ајдачић

2007-02-01

Пародија у политичком фолклору 1990-тих година - Дејан Ајдачић

2007-01-31

Чудесно исцељење опседнутих - Дејан Ајдачић

 

Пројекат Растко / Филологија и лингвистика / Дејан Ајдачић