Projekat Rastko - Luzica / Project Rastko - Lusatia  

autori • awtorojo • awtory • authoren • authors
bibliografije • bibliographien • bibliographies
istorija • stawizny • geschihte • history
jezik • rec • sprache • language
umetnost • wumelstvo • kunst • art
o Luzici • wo Luzicy • wo Luzycy • uber Lausitz • about Lusatia
folklor • folklora •  folklore

Ауторски регистар библиотеке

Аноними и фолклорна књижевност

ANANOVA

Јан Бок

Јан Бранкачк

Радослав Братић

Јуриј Брезан (1916)

Toni Bruk

Бено Будар (1946)

М. Валде / M. Walde

Лиоба Вецликец-Ферчова

Мина Виткојц

Павол Вићаз

Јуриј Кубаш Ворклечан

Јан Ворнар (1934)

Дабит Богувјер Глован

Бенедикт Дирлих

Ружа Домашцина

Нада Ђорђевић

Милутин Ђуричковић

Roman Zaroff

  • Germanisation of the land between the Elbe-Saale and the Oder rivers - Colonisation or assimilation?

Хандриј Зејлер

Лудвиг Ела / Ludwig Elle

Hilza Elina

Robert Elsie

EUROMOSAIC / RESEARCH CENTRE OF MULTILINGUALISM

Хелмут Јенч:

Никола Јеремић

Анонимус Т. К.

Рудолф Кегел

Јанк Кејшка

Јуриј Кјешка

Инес Келер / Ines Keller

Д. Кобела

COUNCIL OF EUROPE

THE COLUMBIA ENCYCLOPEDIA

  • Wends (Sixth Edition. 2001)

Цирил Кола

Јуриј Кох (1936)

Мато Кошик

Јуриј Кравжа (1934)

Марја Кравцец

Крешћан Кравц

Кито Лоренц (1938)

Јуриј Лудовци

Јуриј Лушчански

(E. H. M.)

Петр Малинк

Ханка Миканова

Марја Мирчин / Maria Mirtschin

Јуриј Мјен

Марија Млинкова (1934—1971)

Михал Навка

Jolyon Naegele

George R. Nielsen

Јозеф Новак

Мерћин Новак Њехорнски

Џон Петрик / John Petrik

Каспар Пеукер

Јуриј Пилк

Даница Пипер

Предраг Пипер

С. Д. Прямчук

Кришћан Прунич / Christian Prunitsch

Јан Радисерб - Вјела

Јан Рак

Јуриј Рак

Јан Богувјер Рихтар

Хелмут Рихтер / Helmut Richter

Јан Сакла

Валентин В. Седов

E. L. Skip Knox

Ангела Стахова

Јан Арношт Смолер

Хандрош Тара

Хелмут Фаска

Мерћин Фелкел

Абрахам Френцел

Михал Френцел

Луција Хајнец

Јан Хорчански

Susanne Hose

Мићо Цвијетић

Јуриј Чешка

Јева Марија Чорнакец

Јакуб Барт-Ћишињски

Micah Jayne:

Омар Шаћирбеј / Omar Sacirbey

Сабина Шварц / Sabine Schwarz

Франц Шејн

Кито Фринко Штемпел

Хинц Шустер-Шевц

Дитрих Шолце / Dietrich Scholze

 


 

Click here for Domowina official site