Projekat Rastko
NovostiPretragaPravilaMapa projektaKontaktPomocProjekat RastkoPromena pismaEnglish
ArheologijaAntropologija i etnologijaLingvistika i filologijaBogoslovljeFilosofijaKnjizevnostLikovna umetnostDrama i pozoristeFilm i TelevizijaFotografijaStripMuzika
TIA Janus

Библиотека
антропологије и етнологије

Легенда

- овај знак или оригинална насловна страна означавају да је реч о интегралном електронском издању књиге.


- интегрални чланак, краћа студија или појединачно дело.

- сажетак или опис дела.

Такође погледати:
Библиотека народне књижевности


Ново у библиотеци

Портрети савременика: Бојан Јовановић

Српски ништаци - Раде Дацић

Зашто издајник издаје - Раде Дацић

Чудесно исцељење опседнутих - Дејан Ајдачић

Између или изнад истока и запада? - Миодраг Сибиновић

Народне здравице: Славарица - Разни


Садржај


Чланци из књиге
Историја српске културе

Народна књижевност - Нада Милошевић-Ђорђевић

Народне ношње - Јасна Бјеладиновић-Јергић

Народно неимарство - Јасна Бјеладиновић-Јергић

Наивна уметност - Ковиљка СмиљковићArticles from the book
The history of Serbian culture

The oral tradition - Нада Милошевић-Ђорђевић

Traditional attire - Јасна Бјеладиновић-Јергић

Traditional architecture - Јасна Бјеладиновић-Јергић

Naive art - Ковиљка Смиљковић


Увод у славистику 1 - Предраг Пипер
Интегрална књига нашег познатог слависте, овом приликом допуњена специјално за "Пројекат Растко". Обавезна лектира за све који се интересују за културу словенских народа.


Из Лексикона религија и митова Старе Европе

Аутори Александрина Цермановић-Кузмановић и Драгослав Срејовић, Савремена администрација, Београд, 1992.

Палеолитска религија

Мезолитска религија

Неолитска религија

Илирска религија

Трачка религија и митологија

Дачка религија

Сарматска религија

Словенска религија и митологија

Јанус

Митра и митраизам

Из подухвата
Encyclopaedia Orphica
Део сајта о драми Словенски Орфеј / Slavic Orpheus

Орфеј - Роберт Гревс (одредница из књиге "Грчки митови", 1991)

Орфеј - Александрина Цермановић-Кузмановић и Драгослав Срејовић (одредница из "Речника грчке и римске митологије", 1992)

Орфизам - Александрина Цермановић-Кузмановић и Драгослав Срејовић (одредница из "Речника грчке и римске митологије", 1992)


Словенска митологија - Луј Леже, 1901.
Наслов оригинала : Louis Leger, La Mythologie Slave, 1901
Превео на српски: Рад. Агатоновић, 1904.

Луј Леже (1843-1924), француски лингвиста и историчар, даје велики допринос изучавању словенске митологије. Легенде, приче, песме о постанку васионе, о боговима, о изузетним људима са божанским особинама чине сваку митологију, па и словенску. Те легенде су (рационалне или ирационалне садржине), у ствари, једна прерушена и преиначена историја Словена.


Словенска митологија - Спасоје Васиљев, прво издање, 1928.
У многим елементима застарело дело, које ипак остаје један од ретких српских покушаја синтезе сазнања о старословенском пантеону


The Serbian Questions in The Balkans

University of Belgrade, publisher - Faculty of Geography, Belgrade 1995.

Part One: The Serbian Question Revisited

The Balkan Geopolitical Knot and the Serbian Question - Jovan Ilic

The Right to self-determination and the Serbian Question - Slavenko Terzic

Essential Disputes between the Serbs and the Croats in the course of History - Vasilije Krestic

The Serbs and the Macedonian Question - Slavenko Terzic

Kosovo and Metohia - A Geographical and Ethnocultural Entity in the Republic of Serbia - Milovan Radovanovic

Part Two: Archaeological, Historical and Ethnological Research

The Serbs in the Balkans in the light of Archaeological Findings - Djordje Jankovic

Rascia - The Nucleus of the Medieval Serbian State - Jovanka Kalic

The Serbian Origin of the Montenegrins - Petar Vlahovic

Ethnic Processes in the Raska Region and the Ethnic Identity of the Muslims - Petar Vlahovic

Part Three: Geographical and Demographic Studies

Demographic Growth and Ethnodemographic Changes in the Republic of Serbia - Svetlana Radovanovic

The Ethnic Structure of the Population in Vojvodina - Vladimir Djuric, Slobodan Curcic and Sasa Kicosev

Ethnic Changes in the Raska Region - Vujadin Rudic and Milomir Stepic

The Ethnic Structure of the Population in Montenegro - Vujadin Rudic

The Ethnic Structure of the Population in Bosnia and Herzegovina - Milena Spasovski, Dragica Zivkovic and Milomir Stepic

The Serbs in the Former SR of Croatia - Jovan Ilic

The Yugoslav idea, the former Yugoslavia and its Social and Geographical Features - Vujadin Rudic

The Serbs in the Former SFR of Yugoslavia - Milena Spasovski, Sasa Kicosev and Dragica Zivkovic


Споменица Етнографског института 1947-1997.
уредник Никола Пантелић, САНУ, Етнографски институт, Београд, 1997.


50 година Етнографског института Српске академије наука и уметности - Никола Пантелић PDF

50 Years of The Ethnographic institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts - Nikola Pantelic PDF

Библиографија издања Етнографског института САНУ 1947-1997. PDF [ускоро]

Научна предавања - Душан Дрљача

Међународна сарадња - Зорица Дивац

Рад на проучавању миграција из Србије и наших националних мањина у суседним земљама - Младена Прелић PDF

Истраживачи и службеници 1947-1997. - Бреда Влаховић


Буковица - Народни живот и обичаји - Владимир Ардалић (1857-1920)
Незаобилазно дело о животу и обичајима Српске Крајине (оригинално објављено 1899) овде доносимо у интегралном облику по поновљеном издању из 1994.


Јелен у нашим народним обичајима - Драгослав Срејовић

Хлеб у народној магији Балканских Словена - чланак Љубинка Раденковића. Штампано у зборнику: Хлб'т в славјанската култура, Етнографски институт с музеј - БАН, Софија 1997, стр.145-155

Митска бића српског народа - (Х)ала - чланак Љубинка Раденковића. Штампано у часопису Лицеум 2, Крагујевац, стр.11-16.

Симболика Света у народној магији Јужних Словена - резиме студије Љубинка Раденковића. Балканолошки институт САНУ, "Просвета", Ниш 1996.

Народна бајања код Јужних Словена - резиме студије Љубинка Раденковића. Балканолошки институт САНУ, "Просвета", Београд 1996.

Митска бића дечијег фолклора: киша са сунцем - Биљана Сикимић, зборник Од мита до фолка, Лицеум, Крагујевац 1996, 90-102.

Народни називи за кишу са сунцем - Биљана Сикимић, Институт за српски језик САНУ, Београд.

Обредни елементи у традиционалним дечјим играма Војводине - Весна Марјановић

Лутка и обред - Љиљана Пешикан-Љуштановић

Неколико аспеката симболике вучјих уста у српским обичајима и веровањима - Питер Плас

О мотиву бекства са бацањем магичних предмета у народним бајкама - Дејан Ајдачић

О клетви у усменој књижевности - Дејан Ајдачић

Прилог проучавању благослова у усменој књижевности - Дејан Ајдачић

Од идеје обнове до праксе употребе [Оглед о односу политике и традиције на примеру савремене Србије] - Слободан Наумовић PDF

Romanticists or Double Insiders? [An essay on the Origins of Ideologised Discourses in Balkan Ethnology] - Slobodan Naumovic PDF

Антропологија Едмунда Лича - студија Бојана Жикића. Етнографски институт САНУ, Београд 1997. Интегрално електронско издање. PDF

Поетика изумљених градова - чланак Бранка ПетровићаПРОЈЕКAТ РАСТКО - ЦЕТИЊЕ

Библиотека културе и традиције Црне Горе

Светозар Томић : Пива и Пивљани, 1946. - Интегрално електронско издање

 ПРОЈЕКАТ РАСТКО - БОКА

Библиотека културе и традиције Боке

Вук Караџић: Бока Которска Извор: Ковчежић за историју језик и обичаје Срба сва три закона, у Бечу, 1849 - Интегрално електронско издање

Вук Караџић: Рисански обичаји Извор: Ковчежић за историју језик и обичаје Срба сва три закона у Бечу у штампарији јерменскога манастира 1849 - Интегрално електронско издање

Вук Караџић: Српске здравице Извор: Ковчежић за историју језик и обичаје Срба сва три закона у Бечу у штампарији јерменскога манастира 1849 - Интегрално електронско издање

Јован Вукмановић: Божићни обичаји у Боки Которској 1962.


Симо Матавуљ: Бока и Бокељи - Интегрално електронско издање

 

Славко Мијушковић: Став туђинских власти према народним обичајима у Боки Которској

Славко Мијушковић: Још нешто о туђинској власти и народним обичајима у Боки Которској

Шпиро Лучић: Љетопис породице Лучића и парохије суторинске од 1680. до 1930. 2000. - Интегрално електронско издање

Др Горан Комар: Планинска села Драчевице под влашћу Венеције, 1997, Интегрално електронско издање

 

Dr Хаваш Реже: Далмација, (1905), изводе из књиге који се односе на Боку Которску превео са мађарског и приредио за Пр. Растко - Бока Чаба Мађар

Dr Кох Нандор: Бока Которска,1915, превео са мађарског и приредио за Пр. Растко - Бока Чаба Мађар

 

Никола Ј. Јурић: Прилог расправи о националном карактеру Боке Которске у садашњости и прошлости, 1941, интегрално електронско издањеПРОЈЕКАТ РАСТКО - БУДИМПЕШТА - СЕНТАНДРЕЈА

Библиотека културе и традиције Срба у Мађарској и мађарско-српских културних веза

Младена Прелић: Савремена српска заједница у Мађарској и њен етнички идентитет

Младена Прелић: Срби у селу Ловри у Мађарској током XX века

 

Милан Степанов: Живот оца Радована, проте мохачкога

 ПРОЈЕКAТ РАСТКО - ТЕМИШВАР

Библиотека културе Срба у Румунији и румунско-српских културних веза
[београдски локални мирор]

Срби у Румунији од раног средњег века до данашњег времена - Љубивоје Церовић (интегрална брошура)


Бараганска Голгота Срба у Румунији 1951-1956 - Миодраг Милин и Љубомир Степанов (интегрална књига, румунски сервер)


Слика о тренутном стању Срба и Карашевака у Румунији (први део) -
Љубомир Степанов (интегрална књига, румунски сервер)


Слика о тренутном стању Срба и Карашевака у Румунији (други део) - Љубомир Степанов (интегрална књига, румунски сервер)

 


Српска дијаспора


Срби у Словачкој - Љубивоје Церовић (интегрална брошура)
Срби у Молдавији - Љубивоје Церовић (интегрална брошура)

 Срби у Белорусији - Љубивоје Церовић (интегрална брошура)

 ПРОЈЕКАТ РАСТКО - КИЈЕВ - ЛАВОВ

Библиотека украјинско-српских културних веза

Библиографија српско-украјинских веза у фолклористици

Срби у Украјини - Љубивоје Церовић (интегрална брошура)

 

Вук Караџић и Украјинци

Михаилo Васильевич Гуць: Вук Караджич і українська фольклористика, Вуков зборник, Београд, 1964, стр. 261-287.

Є. П. Кирилюк: Вук Караджич і українська культура, Народна творчість та етнографія, Київ, 1978, 2, стр. 29-40.

Михаил Васильевич Гуць: [Вук Караджич] Велетень слов'янської фольклористики, Народна творчість та етнографія, Київ, 1987, 6, стр. 31-39.

Эвген Пащенко: Фольклорні збірки Вука Караджича і порівняльне вивчення українських дум та сербохорватських юнацьких пісень, Народна творчість та етнографія, Київ, 1987, 4, стр. 49-55.

Преводи и пријем српске народне песме у Украјини

Михаилo В. Гуц: И. Ј. Франко и српска народна песма, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 30, 1964, 3-4, стр. 211-226.

Михаил Васильевич Гуць: Сербо-хорватська народна пісня на Україні, Київ, 1966. (књига - 299 Kb)

В. А. Лірниченко: Дослідження сербо-хорватської народної лірики, Народна творчість та етнографія, Київ, 1976, 3, стр. 30-35.

Дејан Ајдачић: О руским и украјинским преводима турцизама у српским народним песмама (2001)

О тужбалицама

Оксана Микитенко: Сербські голосіння Поетичний та історико-географичний аналіз, Київ, 1992 (књига)

Оксана Микитенко: Украинский обряд “сумне весилля” и его сербские параллели, Кодови словенских култура, Београд, 3, 1998, стр. 121-135.

Оксана Микитенко: Етно-поетске константе српских тужбалица у контексту универзалија европске традиције тужења (2001)

Оксана Микитенко: Традиция и импровизация в тужбалицах (2001)

Oksana Mykytenko: Hronotope of “Transition” in the South-Slavonic Graveside Lament Tradition (2001)

Упоредна истраживања

Степан Мишанич: Спільні риси сербського епосу про Старину Новака та опришківського фольклору про Олексу Довбуша, Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад, 4, 1973, стр. 29-45.

Оксана Микитенко: Фольклорні згадки про переселення Сербів в Україну у XVIII столітті, Під одним небом. Фольклор етносів України, Київ, 1996, стор. 140-156.

Људмила Поповић: О семантици назива за боје у руском, украјинском и српском фолклору, Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад, 41, 1991, стр. 149-154.

Људмила Поповић: О семантици назива за црвену боју у руском, украјинском и српском фолклору, Расковник, Београд, 1992, 69-70, стр. 91-102. и горепоменути текстови Микитенко >> и Пашченка >>.

Књижевност и фолклор

Оксана Микитенко: Неке српско-украјинске књижевно-фолклорне паралеле у почетку модерне лирике (Војислав Илић – Лесја Украјинка), Научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 24/2, 1995, стр. 53-62.

Владан Недић: Један српски мотив у Шевченка, О усменом песништву, Београд, Српска књижевна задруга, 1976, стр. 162-165.

Євген Пащенко: Сербський фольклор у творчості українського письменника XVIII ст. М. Козачинського, Народна творчість та етнографія, Київ, 1989, 5, стр. 50-55.

Украјински фолклор код Срба

Анђелке Елијане Грујић: Ложница - обичаји из украјинског свадбеног церемонијала, зборник Еротско у фолклору Словена, Београд, 2001.


ПРОЈЕКАТ РАСТКО - БАЊА ЛУКА
Библиотека културе и традиције Босанске Крајине

Босна и Херцеговина
Владимир Ћоровић [1925] интегрално електронско издање
Садржај: УводХисториски прегледКњижевност у Босни и Херцеговини
Културне прилике Друштвени одношаји Главна литература о Босни и Херцеговини


ПРОЈЕКАТ РАСТКО - СКАДАР
Библиотека културе и традиције Словена у Албанији и албанско-словенских културних веза

Албанске јуначке песме, избор и превод на српски језик Драгутин Мићовић ("Јединство", Приштин, 1981)

 

Саво Оровић: Сличност фолклора код Арбанаса и Црногораца

Слободан Зечевић: Заједничко у народној религији Шиптара и суседних Јужних Словена

Јован Вукмановић: Слично и специфично у славским обичајима Арбанаса и Црногораца

Др Драгутин Мићовић: Северноарбанашке и српскохрватске десетерачке јуначке народне песме

Радосав Меденица: Арбанашке крешничке песме и наша народна епика

Проф. др Мирко Барјактаревић: Предања о заједничком пореклу неких црногорских и неких арбанашких племена

Академик Петар Влаховић: Словенско становништво у Албанији у светлу етнолошке науке

Јован Р. Бојовић: О становништву словенског поријекла у Албанији
Прилог: Историјске карте из "Историје српског народа" (књ I) и Р. Тричковић "Српска црква средином XVII в", Историјски атлас И. С. Јастребова

Академик Богумил Храбак: Ширење арбанашких сточара по равницама и словенски ратари средњовјековне Албаније

Академик Павле Ивић: О узроцима етничких промена на Косову

Академик Митар Пешикан: Свједочанства старих пописа о становништву сјеверноалбанског и сусједног југословенског подручја крајем средњег вијека

Татомир. П. Вукановић: Словенска симбиоза породице Ђурђа Кастриота Скендербега

Проф. др Павле Радусиновић: О неким питањима миграције становништва и етнокултурних односа на територији старе Зете, односно сјеверне Албаније и дијела Црне Горе

Др Јован Вукмановић: Етнички и културни трагови у сјеверној Албанији

Проф. др Драгољуб С. Петровић: Хетерогеност становништва детерминанта сложености решења политичког статуса албанског простора

Др Чедомир Лучић: Нека научна сазнања, предања, усмене творевине и осврт на топономастичка обељежја везана за словенско становништво у Албанији

Благоје В. Марковић: Врака и Врачани

Лазар Рогановић: О становништву Враке и околине

Проф. др Томислав Краљачић: Исељавање Муслимана из Босне и Херцеговине у Албанију за вријеме аустроугарске управе

Мустафа Мемић: Муслимани из Црне Горе у Албанији

Др Милутин Фолић: Извештаји руског конзула Ивана Степановића Јастребова из Скадра о словенском живљу и њиховим црквама у Албанији у другој половини XIX века

Слободан Шћепановић: Најновији демографски и други подаци о Враки

Др Вукале Ђерковић: П. А. Ровински и црногорско-албански извори о становништву словенског поријекла у Сјеверној Албанији

Академик Антун Вратуша: Прилог ка проучавању проблема националних мањина

Проф. др Маргарита Пешевска: Положај македонске мањине у Албанији

Никола Б. Радуловић: Људска права и националне мањине у међународном јавном праву и заштита југословенских мањина у Албанији

Академик Милош Мацура: Породица Поповић-Булатовић у Скадру 1918-1938.

Акил Коци: Елементи шиптарског музичког фолклора у делима наших композитораПРОЈЕКАТ РАСТКО - БУГАРСКА
Библиотека бугарско-српских културних веза

Вук Караџић и Бугари, Вуково доба

Петър Динеков: Дело Вука Караџића и бугарска филолошка култура

Голуб Добрашиновић: Прилог проучавању односа В. Караџића и Бугара

Владимир Стојанчевић: Вуково интересовање за "Шоплук" и "Шопове"

Сима Милутиновић: Христофор, да ми си здравичек [бугарска народна прича из Сербијанке, 1826]

Компаративна проучавања српског и бугарског фолклора

Антонина Афанасиева-Колева: Мотивът юнашката оран в славянското епическо творчество

Антонина Афанасиева-Колева: Песма о Страхињићу Бану у бугарској епској традицији

Радост Иванова: Свадба као систем знакова

Радост Иванова: Видовден у Българите и Сърбите

Радост Иванова: Още веднъж за косовския епос и неговата употреба

Радост Иванова: Балканите като етнокултурна общност

Радост Иванова: Съборите за народно творчество - Една нова традиция

Весна Марјановић: Маска, део култа и савремена потреба код становништва у селима око Перника у Западној Бугарској

Тодор Моллов: Култът към Стефан Дечански на Овче поле

Цветана Романска: Общи особености на българските и сръбските хайдушки песни

Бошко Сувајџић: Прозне парафразе епских песама о Марку Краљевићу

Бошко Сувајџић: Задужбините като свети места в сръбската епическа традиция

Бошко Сувајџић: Иницијалне формуле српске и бугарске хајдучке поезије

Петко Христов: Кодови словенских култура (Рецензия)

Петко Христов: За пропагандната употреба на празника

Даниела Иванова: Фолклорната танцова традиция днес (По материали от теренни проучвания в България, Македония и Сърбия, в периода 2000-2002)

Бугарски фолклор

Вихра Баева: Чудо као лични мит (По материјалима савремених усмених прича)

Славка Гребенарова: Българинът в криза - езичник, християнин или неверник

Радост Иванова:

Збогом диносаури, добродошли крокодили!
(Етнологија промене)

Љубомир Миков: Бугарска народна мартеница - амулет и накит

Фолклор и паранормално

Милена Беновска-Събкова: Појава екстрасенса са становишта фолклористике

Милена Беновска-Събкова: Явлението екстрасенси от гледна точка на фолклористиката

Валентина Ганева-Райчева: Паранормалните феномени и тяхната проекция в културата на българина

Венцислав Димов, Лозанка Пейчева: Модерната магия (Между "всичко е магия" и "такова нещо няма" - опит за един не само фолклористичен дискурс)

Евгенија Мицева: Некадашњи врачари и данашњи екстрасенси

Евгенија Мицева: Някогашните магьосници и днешните екстрасенси

Ивета Тодорова-Пиргова: Магија и ритуал - “једномесечићи” и “енергетски двојник

Ивета Тодорова-Пиргова: Магия и ритуал

Ивета Тодорова-Пиргова: Баяния, магии и сеанси при екстрасенс: ритуални въплъщения на представите за "двата свята" и взаимодействията между тяхПРОЈЕКАТ РАСТКО - ЛУЖИЦА
Библиотека лужичкосрпских-јужносрпских културних веза

Нада Ђорђевић: Лужички Срби, њихова историја и култура (Увод у сорабистику: хрестоматија за српске слависте, приредио Предраг Пипер)

Абрахам Френцел (1636-1740): Вјенчање и свадба (Књижевност Лужичких Срба, приредио Радослав Братић, 1984)

Јан Хорчански (1722—1799): О животу и обичајима Лужичких Срба (Књижевност Лужичких Срба, приредио Радослав Братић, 1984)

Јан Богувјер Рихтар (1703—1765): О математици старих Лужичких Срба (Књижевност Лужичких Срба, приредио Радослав Братић, 1984)

Бајке Лужичких Срба (приредио Никола Јеремић, 1974)

 

 

Susanne Hose/Ines Keller: Ethnografie und Folkloristik. Ein Beitrag zur Wissenschaftsgeschichte (Увод у сорабистику: хрестоматија за српске слависте, приредио Предраг Пипер)

Ludwig Elle: Territorium, Bevolkerung, demografische Prozesse im deutsch-sorbischen Gebiet (Увод у сорабистику: хрестоматија за српске слависте, приредио Предраг Пипер)

M. Walde: Sorbische Jahresbrauche (Увод у сорабистику: хрестоматија за српске слависте, приредио Предраг Пипер)

M. Walde: Katholische sorbische Lausitz (Увод у сорабистику: хрестоматија за српске слависте, приредио Предраг Пипер)

M. Walde: Die evangelischen Sorben (Увод у сорабистику: хрестоматија за српске слависте, приредио Предраг Пипер)


ПРОЈЕКАТ РАСТКО - ПОЉСКА
Библиотека пољско-српских културних веза

Српске народне песме у пољским преводима
(избор)

 

Car Lazar i Caryca Milica, tlum. Izydor Kopernicki [1889]

Kosowska dziewczyna, tlum. Izydor Kopernicki [1889]

Smierc matki Jugowiczow, tlum. Izydor Kopernicki [1889]

Budowa Skadru, tlum. Antoni Boguslawski [1938]

Stary Wujadyn, tlum. Czeslaw Jastrzebiec-Kozlowski [1938]

Poczatek powstania przeciw odszczepiencom, tlum. Czeslaw Jastrzebiec-Kozlowski [1938]

Адам Мицкјевич, О српској народној поезији, с пољског превео Стојан Суботин [1955]

 

Стојан Новаковић: Леђан-град и Пољаци у српској народној поезији [1879]

Крешимир Георгијевић, Српскохрватска народна песма у пољској књижевности [1936]

 

Сребрица Кнежевић: Пољске вићинанке [1963]


Vladeta Jerotic
Библиотека посвећена опусу Владете Јеротића
хришћанска антропологија, философија, психологија, богословље

Презентација часописа Кодови словенских култура

Home page of journal Codes of Slavic Cultures

Часопис Кодови словенских култура посвећен је духовној, пре свега народној култури словенских народа. Међународна редакција годишњака подстиче интердисциплинарни приступ у усмереност истраживања у области фолклористике, етнолингвистике и етносемиотике, антропологије, као и етимологије, балканистике и индоевропеистике.

Текстови се штампају на РУСКОМ и СРПСКОМ ЈЕЗИКУ. Часопис почев од 1996. године излази једном годишње, а сваки број је посвећен унапред одређеној теми – до сада су објављене свеске о биљкама, храни и пићу, свадби и деловима тела. Свака свеска садржи и резимее текстова на енглеском, изабрану тематску библиографију, и регистар.Чудо у словенским културама
[27 студија лингвиста, историчара, етнолога, фолклориста, књижевних историчара из Бугарске, Грчке, Италије, Македоније, Немачке, Пољске, Русије, САД, Србије и Украјине...]


ЕТНОЛОШКА БИБЛИОТЕКА

Оснивач, издавач и уредник:
Мирослав Нишкановић

Новопокренута Етнолошка библиотека (основана 2001 године) има за циљ да се у њој објављују релевантне етнолошке и антрополошке књиге, пре свега домаћих аутора, чиме ће се умногоме шира научна културна јавност моћи упознати са резултатима етнолошких и антрополошких истраживања. У овој Библиотеци ће се објављивати књиге које својим методским приступом и одабиром тема прате савремена кретања у етнологији и антропологији.

Објављене књиге 2001-2002


Страна традиционалне вокалне групе "Дрина"

Home page of Serbian traditional singing group "Drina"

Српске народне женске песме за певање - приредила Светлана Спајић, вокална група "Дрина"

Дарко Мацура, српски свирач - Сања Радиновић


Продукција:
Културна мрежа „Пројекат Растко“

Извршна продукција:
ТИА Јанус и Signet CS, Београд

Плаћени огласи
"Растко" препоручује